Home  >  Project  >  Research Group Members

Research Group Members

Federica Angelini (BA Università degli Studi di "Roma Tre", MA Universidade de Santiago de Compostela) is PhD doctor in literary theory and comparative literature by the Universidade de Santiago de Compostela. <angelfede77ping@hotmailpong.com>.

Isabel Domínguez (BA & MA Universidade de Santiago de Compostela) is a doctoral candidate of the program in literary theory and comparative literature at the Universidade de Santiago de Compostela. <isabeldsping@livepong.com>.

César Domínguez (BA Universitat de València, PhD Universidade de Santiago de Compostela) is associate professor of comparative literature and Jean Monnet Chair at the Universidade de Santiago de Compostela. <cesar.dominguezping@uscpong.es>.

Carla Figueiras (BA & MA Universidade de Santiago de Compostela) is a doctoral candidate of the program in literary theory and comparative literature at the Universidade de Santiago de Compostela. <cfcatoiraping@gmailpong.com>.

Piera De Gironimo (BA Università degli Studi di Roma "La Sapienza", MA Universidade de Santiago de Compostela) is a doctoral candidate of the program in literary theory and comparative literature at the Universidade de Santiago de Compostela. <piera.degironimoping@gmailpong.com>.

Susana Justo (BA & MA Universidade de Santiago de Compostela) is a doctoral candidate of the program in literary theory and comparative literature at the Universidade de Santiago de Compostela. <sujb7ping@hotmailpong.com>.

Pablo Marín Escudero (BA University of A Coruña, MA Carlos III University of Madrid, MA Teaching Spanish as a Foreign Language, University of Alcalá de Henares) is a PhD doctor in literary theory and comparative literature and art by the Universidad de Granada. <pablo.marin.escuderoping@gmailpong.com>.

Marco Paone (BA Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, MA Universidade de Santiago de Compostela) is a doctoral candidate of the program in literary theory and comparative literature at the Universidade de Santiago de Compostela. <marco.paone84ping@alicepong.it>.

Lorena Paz (BA & MA Universidade de Santiago de Compostela) is a doctoral candidate of the program in literature and culture studies at the Universidade de Santiago de Compostela. <lorelai.pazping@gmailpong.com>.

Laura Pereira (BA & MA Universidade de Santiago de Compostela) is a doctoral candidate of the program in literature and cultural studies at the Universidade de Santiago de Compostela. <laura.pereira@usc.es>.

Malak Abdallah Al-Shamayleh (BA University of Jordan, MA Universidade de Santiago de Compostela) is a doctoral candidate of the program in literature and cultural studies at the Universidade de Santiago de Compostela. <malaksham91@gmail.com>.

Miquel Pomar Amer (BA Universitat de les Illes Balears, MA Universitat Autònoma de Barcelona) is a doctoral candidate in Catalan/Spanish studies at the University of Manchester. <miquelpomarping@gmailpong.com>.

Nelson Sindze (BA University of Dschang, MA Universitat de Lleida) is a doctoral candidate in comparative literature and black African literature at the Universitat de Lleida. <papson20ping@hotmailpong.com>.

Ana Soares (BA Universidade do Minho, MA Literature and cultural studies Universidade de Santiago de Compostela) is a MA candidate of the program of medieval studies at the Universidade de Santiago de Compostela. <soares.anaritaping@live.compong.pt>.

 

Federica Angelini
Federica Angelini
Isabel Domínguez
Isabel Domínguez
César Domínguez
César Domínguez
Carla Figueiras
Carla Figueiras
Piera De Gironimo
Piera De Gironimo
Susana Justo
Susana Justo
Pablo Marín
Pablo Marín
Marco Paone
Marco Paone
Lorena Paz
Lorena Paz
Laura Pereira
Laura Pereira
Malak Abdallah
Malak Abdallah
Miquel Pomar
Miquel Pomar
Nelson Sindze
Nelson Sindze
Ana Soares
Ana Soares
  Close
Esta actividade está financiada parcialmente polo Grupo de Investigación de Teoría da literatura e Literatura comparada da USC (GI-1371 - TLLC), que é beneficiario dunha axuda do PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS (GRC2014/026) da Xunta de Galicia