Home  >  News

News

International Conference "Mythologies urbaines et migrations"
[22/04/2015]

International Conference will be held in Université de Nantes, Faculté des Langues et Cultures Étrangères, Chemin la Censive du Tertre, Nantes. It will take place from 10-12 December 2015. Click here

Mateus DOC Galicia I - Migración
[21/04/2015]

Predoctoral and Posdoctoral Seminar organised by the Instituto Internacional Casa de Mateus and the Consello da Cultura Galega at the Universidade de Santiago de Compostela, Casa de Europa / Centro de Estudos Avanzados, Parque de Vista Alegre, Rúa das Salvadas s/n, Santiago de Compostela.

It will take place from 18-20 September 2015. Click here

International Conference "Gli studi interculturale: teorie e pratiche nel contesto degli scambi culturali con la sponda Sud del Mediterraneo"
[11/11/2013]

Conference will be held in University of Roma "La Sapienza", Aula degli Organi Collegiali, Palazzo del Rettorato, Piazzale Aldo Moro, 5, Roma. It will take place from 28-29 November 2013. Click here

  Close
Esta actividade está financiada parcialmente polo Grupo de Investigación de Teoría da literatura e Literatura comparada da USC (GI-1371 - TLLC), que é beneficiario dunha axuda do PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS (GRC2014/026) da Xunta de Galicia